Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองรายงานผู้ขอมาใช้บริการประจำเดือน มิถุนายน 2561 (30 มิ.ย. 3104)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม... (19 ม.ค. 3104)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (14 มี.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2563 ป... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (14 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/256... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2563 ป... (24 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่่-3-ครั้งที่่่-1-เมื่้่อ-... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ... (24 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองขอส่งบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่่-3-ครั้งที่่่-3-เมื่้่อ-14... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่18/256... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การโอนประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๘/... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ... (20 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ช่วงกลางเดือนกันยายนถึงกล... (11 ก.ย. 2562)  

งานประเพณีสลากภัต ประจำปี... (11 ก.ย. 2562)  

โครงการเด็กตำบลไชยราช ว่า... (02 ก.ย. 2562)  

วันวิสาบูชา (15 พ.ค. 2562)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (31 ม.ค. 2562)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒... (14 ม.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะอย่... (09 ม.ค. 2562)

งานประเพณีวันลอยกกระทงประ... (26 พ.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการทำพวงหร... (24 ก.ย. 2561)

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุ... (05 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอ... (03 ก.ย. 2561)

โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพให้ก... (23 ส.ค. 2561)

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาทรัพ... (17 ส.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (26 ก.ค. 2561)

กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโล... (06 มิ.ย. 2561)

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรี... (04 มิ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ... (01 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมวันวิสาบุชา ประจำป... (30 พ.ค. 2561)

วันวิสาบูชา (18 พ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการใ... (14 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไช... (02 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกข... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ มิชลิน พร้อมบ... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิคสำหรับรถเกลี่ยดิน (รถเกรด) โดยวิธีเฉ... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน (รถเกรด) โดยวิธีเฉพาะ... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5267 โดยวิ... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์สา... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กอง... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำน... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง 1000-20 ลายดอกสร้อย B.S.พ... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรร... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายก... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเห... (06 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (15 พ.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (22 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th